Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher

Upcoming Events See more

Offer and services

Projects

Our activities focus primarily on promoting the use of research results in the modern economy, as well as creating and supporting broadly understood entrepreneurship. That is why our services are addressed both to scientists and entrepreneurs (including young, starting businesses) as well as scientific and business consortia and research and development institutions.

See more
EEN
(Polski) Enterprise Europe Network for West Poland

(Polski) Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się na skalę międzynarodową. Jest to największa na świecie sieć wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z ambicjami międzynarodowymi.

EEN
EU
See more

(Polski) Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się na skalę międzynarodową. Jest to największa na świecie sieć wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z ambicjami międzynarodowymi.

EEN
EU
See more
HPK
(Polski) Horyzontalny Punkt Kontaktowy

(Polski) Punkt udziela konsultacji oraz świadczy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa dolnośląskiego w konkursach oraz grantach finansowanych z programu Horyzont Europa.

HPK, KPK, NCBiR
See more

(Polski) Punkt udziela konsultacji oraz świadczy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa dolnośląskiego w konkursach oraz grantach finansowanych z programu Horyzont Europa.

HPK, KPK, NCBiR
See more
II 4.0
(Polski) Inkubator Innowacyjności 4.0

(Polski) Celem programu pod nazwą Inkubator Innowacyjności jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

See more

(Polski) Celem programu pod nazwą Inkubator Innowacyjności jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

See more

Offers

News
letter
(Polski) Newsletter

Leave us your details and we will inform you about new products and technological offers