https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

19/2020

No.
Institution
19/2020
Rovira / Virgili University, Hiszpania
Contact Name
e-mail: katarzyna.banys@pwr.edu.pl, elzbieta.olejnik@pwr.edu.pl, tel. 71-320-21-89, 71-320-41-96

Research results


Jednostka oferuje 17 trzyletnich stypendiów dla absolwentów studiów magisterskich w ramach projektu MSCA Cofund. Jest to możliwość realizacji indywidualnego projektu badawczego z następujących obszarów: nauki ścisłe, nauki o zdrowiu, sztuka i nauki humanistyczne, inżynieria, nauki społeczne i prawne, ale także uczestniczenie w interdyscyplinarnych, międzysektorowych i międzynarodowych szkoleniach. Jest to możliwość zrobienia i finansowania doktoratu.

Jednostka oferuje 17 trzyletnich stypendiów dla absolwentów studiów magisterskich w ramach projektu MSCA Cofund. Jest to możliwość realizacji indywidualnego projektu badawczego z następujących obszarów: nauki ścisłe, nauki o zdrowiu, sztuka i nauki humanistyczne, inżynieria, nauki społeczne i prawne, ale także uczestniczenie w interdyscyplinarnych, międzysektorowych i międzynarodowych szkoleniach. Jest to możliwość zrobienia i finansowania doktoratu.