Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Archived
06.06 Thursday
09:00
Wrocław
[:pl]Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr wraz z Siecią EEN zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Ochrona kapitału. Skuteczne metody zabezpieczania ryzyka walutowego”. Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.[:]
17.04 Wednesday
09:15
Wrocław
Horyzontalne Punkty Kontaktowe Polska Południowo – Zachodnia oraz Polska Zachodnia wspólnie zapraszają pracowników naukowych, doktorantów oraz personel obsługujący projekty badawcze w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Aspekty finansowe i audyt w projektach finansowanych z programu Horyzont Europa”.
17.04 Wednesday
09:30
Wrocław
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz eksperci Sieci Enterprise Europe Network  zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Prawo ochrony środowiska, a obowiązki przedsiębiorców, podstawowe przepisy i praktyka pod kątem wymagań krajowych i unijnych”.  Szkolenie ma na celu zapoznanie MŚP z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska w ramach ich działalności oraz obowiązkami raportowymi w tym obszarze pod kątem wymagań krajowych i unijnych.
16.11 Thursday
09:00
Wrocław
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo - Zachodnia zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Uwzględnianie wymiaru płci w realizacji badań naukowych w projektach programu Horyzont Europa – podejście praktyczne”. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się 16 listopada 2023r. w godz. 9:00 – 15:00 we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.