Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Contact
W okresie zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z decyzją Dyrektora WCTT pracownicy Centrum będą pracować w trybie zdalnym. Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną. Wszystkie wydarzenia realizowane w naszym Centrum zostają wstrzymane i będą w miarę możliwości realizowane online w postaci webinariów.
Address data
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław
tel. +48 71 320 3318 fax +48 71 320 3948   e-mail: wctt@wctt.pl
 
dr Jacek Firlej Dyrektor tel. +48 71 320 4340 e-mail: jacek.firlej@pwr.edu.pl
Other personel
(Polski) Jolanta Litwin Sekretariat tel. 71 320 3318 email: jolanta.litwin@pwr.edu.pl
(Polski) Marcin Suchożebrski IT tel. 71 320 4179 email: marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl
(Polski) dr Magdalena Kasza Marketing tel. 71 320 2198 email: magdalena.kasza@pwr.edu.pl
(Polski) Michał Pielichiewicz Finanse tel. 71 320 4193 email: michal.pielichiewicz@pwr.edu.pl
(Polski) Międzynarodowa współpraca biznesowa
(Polski) dr Agnieszka Turyńska Kierownik projektu tel. 71 320 4187 e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl
(Polski) Marcin Haremza tel. 71 320 4194 email: marcin.haremza@pwr.edu.pl
(Polski) dr inż. Marcin Jabłoński tel. 71 320 4339 email: marcin.jablonski@pwr.edu.pl
(Polski) Anna Pytel tel. 71 320 4186 email: anna.pytel@pwr.edu.pl
(Polski) Marta Wróbel tel. 71 320 3912 email: marta.wrobel@pwr.edu.pl
(Polski) Transfer technologii
(Polski) Jacek Pietrzak tel. 71 320 4342 email: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl
(Polski) dr inż. Tomasz Marciniszyn tel. 71 320 4195 email: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
(Polski) Międzynarodowe projekty badawcze
(Polski) Katarzyna Czepil tel. 71 320 2189 e-mail: katarzyna.czepil@pwr.edu.pl
(Polski) Aleksandra Turyńska tel. 71 320 4196 e-mail: aleksandra.turynska@pwr.edu.pl
News
letter
Newsletter WCTT