Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Exhibition H2020

Patrz w przyszłość

 

W 2016 roku zorganizowaliśmy wystawę „Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020”, poświęconą wybranym projektom programu Horyzont 2020, realizowanym przez naukowców i przedsiębiorców z regionu.

 

Wystawę można było zobaczyć we Wrocławiu: na deptaku przy ulicy Kuźniczej, w holu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej oraz w budynku A2 Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Europejskie studia doktoranckie

Etyka i poetyka

CEPPI

MAESTRI

SECURE

InnoSi

EDEN

EU-GREAT!

FORTAPE

METIS

PROVIST

Spektrometr laserowy

Katastrofy w miastach Europy

DISIRE

News
letter
Newsletter WCTT