https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Układ do pomiaru samoistnej emisji elektro-magnetycznej ze skał

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Układ do pomiaru samoistnej emisji elektro-magnetycznej ze skał

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Technologia dotyczy rozwiązania mogącego znaleźć zastosowanie w monitorowaniu sygnału elektro-magnetycznego pochodzącego ze skał, stanowiąc element systemu wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zdarzenia sejsmicznymi.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Przedmiotem oferty jest technologia pt. „Układ do pomiaru samoistnej emisji elektro-magnetycznej ze skał”.

 

Technologia ma postać wynalazku pt. „Układ do pomiaru samoistnej emisji elektromagnetycznej ze skał poddawanych zwiększonym naprężeniom”, zgłoszonego do ochrony patentowej (numer zgłoszenia: P436087).

Przedmiotem rozwiązania według ww. wynalazku jest zespolony odbiornik i rejestrator składowych pola elektromagnetycznego pochodzących ze skał poddawanych zwiększonym naprężeniom mechanicznym. Odbiornik w zespolonej formie przystosowany jest do umieszczenia w odwiertach górniczych wykonywanych w ścianach wyrobiska. W czasie pracy w wyrobisku zespolony odbiornik dokonuje pomiaru pola elektromagnetycznego, analizuje jego poziomy i rejestruje na karcie pamięci podwyższone – anomalne  stany emisji EM odpowiadające powstawaniu mikropęknięć skalnych.

 

Technologia została zwalidowana w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wczesny prototyp urządzenia był przez tydzień testowany w kopalni węgla brunatnego na Śląsku. Testy potwierdziły prawidłowe działanie rozwiązania, zgodnie z założeniami przyjętymi w zgłoszeniu patentowym.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia może zostać wykorzystana w przemyśle wydobywczym, do monitorowaniu sygnału elektromagnetycznego pochodzącego ze skał w kopalniach.

Rozwiązanie może zostać wykorzystane w kopalniach miedzi, węgla, soli – wszędzie tam, gdzie potencjalnie zachodzi ryzyko zdarzeń sejsmicznych w postaci wyrzucenia materiału skalnego do wyrobiska lub zniszczenia jego obudowy wywołanych gwałtownym rozładowaniem energii potencjalnej sprężystości skał.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii związana jest z mechanizmem wskazywania podwyższonego poziomu promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze skał. Stan taki jako anomalny jest wskaźnikiem powstających naprężeń mechanicznych.

W związku z tym rozwiązanie może stanowić ważny element systemu wczesnego ostrzegania przed zdarzeniami sejsmicznymi w kopalniach i kamieniołomach, będąc uzupełnieniem dla dotychczas stosowanych, tradycyjnych metod, opartych na pomiarze drgań gruntu (sejsmografia).

Korzyścią z zastosowania rozwiązania jest zatem (przy relatywnie niewielkim koszcie) zapewnienie wszechstronnego systemu monitorującego zagrożenia sejsmiczne, krytyczne dla życia i zdrowia pracowników kopalni i stanu kopalń.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Related RB
 • Układ do pomiaru samoistnej emisji elektromagnetycznej ze skał poddawanych zwiększonym naprężeniom
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Układ do pomiaru samoistnej emisji elektromagnetycznej ze skał poddawanych zwiększonym naprężeniom

  Data zgłoszenia w UPRP

  26/11/2020

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż