Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
O projekcie

KARTA SIWATECZNA hpk

Jako Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) od 1999 roku pomagaliśmy naukowcom i przedsiębiorstwom uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczych oraz dostępie do finansowania z programów ramowych.

Od 1 stycznia 2022 roku, wspólnie z Politechniką Śląską, w ramach Horyzontalnego Punktu Kontaktowego (HPK) w regionie Polska Południowo-Zachodnia udzielamy  konsultacji oraz świadczymy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa śląskiego, opolskiego (obsługuje Politechnika Śląska) oraz województwa dolnośląskiego (obsługuje Politechnika Wrocławska) w konkursach oraz grantach finansowanych z programu Horyzont Europa. Działalność sieci Horyzontalnych Punktów Kontaktowych finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a koordynowana przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego: https://www.kpk.gov.pl/horyzontalne-punkty-kontaktowe

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę badawczą?

  • udzielamy indywidualnych konsultacji,
  • pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych,
  • organizujemy szkolenia i warsztaty,
  • pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków,
  • wspieramy przy raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Logotypy BELKA HPK NCBR


Kontakt:

Biuro HPK

hpk@pwr.edu.pl

Katarzyna Czepil

tel. 71 320 21 89, e-mail: katarzyna.czepil@pwr.edu.pl

Aleksandra Turyńska

tel. 71 320 41 96, e-mail: aleksandra.turynska@pwr.edu.pl


Dołącz do nas

youtube logo ramka 01 01 01

 

 

 

News
letter
Newsletter WCTT