Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Training
24.06 Monday
09:00
25.06 Tuesday
09:00
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr oraz Sieć Enterprise Europe Network zapraszają na szkolenie dot. handlu międzynarodowego dla przedsiębiorcy – umowy handlowe, INCOTERMS, cła, które będzie wyjątkową okazją do zdobycia kluczowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia bezpiecznych i efektywnych transakcji zagranicznych.
14.06 Friday
09:00
Wrocław
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr oraz Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy we Wrocławiu, zapraszają firmy z Dolnego Śląska, na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń ciśnieniowych”, celem podniesienia konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym.