Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Coaching i mentoring

Coaching i mentoring w zakresie zarządzania innowacją.

 

Enhancing Innovation Management Capacity for SME’s

 

Ocena zarządzania innowacjami polega na kompleksowej analizie następujących wymiarów:

  • strategia innowacjispojrzenie na trendy rynkowe i jak firma za nimi podąża,
  • model biznesowy – interakcje z klientem i wszystkimi uczestnikami w życiu produktu/usługi,
  • procesy cyfrowe – ma posłużyć porównaniu czasu wprowadzenia produktów/usług na rynek i ocenić poziom automatyzacji procesów w celu dostarczania innowacji cyfrowych na różnych etapach łańcucha wartości,
  • ekosystem i kultura cyfrowa – pracownicy firmy i zewnętrzni partnerzy zaangażowani w procesy cyfrowe, którzy przyczyniają się do innowacji cyfrowych,
  • czynniki umożliwiające innowacje cyfrowe – zarządzanie zasobami ludzkimi w kierunku innowacji cyfrowych, zachęty, wsparcie.

 

Key Account Management

 

Wsparcie firmy realizującej innowacyjny projekt np. w ramach SME Instrument w zakresie rozwoju kompetencji w zakresie:

  • wektorów innowacji biznesowej – oferta, procesy, dystrybucja,
  • źródeł innowacji – wewnętrzne, dystrybutorzy, klienci, dostawcy, edukacja i badania,
  • poszukiwanego partnerstwa – klient, dystrybutor, dostawca, partner technologiczny, partner B+R, inwestor, wsparcie publiczne,
  • poprzez włączenie w ten rozwój usług międzynarodowego coacha biznesowego.

 


Kontakt:

 

Agnieszka Turyńska

tel. 71 320 41 87, e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl

Marcin Haremza

tel. 71 320 41 94, e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

Tomasz Kryda

tel. 71 320 39 12, e-mail: tomasz.kryda@pwr.edu.pl

Anna Pytel

tel. 71 320 41 86, e-mail: anna.pytel@pwr.edu.pl

News
letter
Newsletter

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o nowościach i ofertach technologicznych