Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Business support process

Jeżeli chcesz połączyć innowacje ze wzrostem na rynku europejskim poprzez fachowe doradztwo i wsparcie ekspertów, jesteś we właściwym miejscu!

Usługi świadczone przez konsultantów WCTT w ramach EEN są dla dolnośląskich firm bezpłatne, w ramach środków przyznanych na realizację usług EEN przez Komisję Europejską (60%) i Ministerstwo Rozwoju (40%). Wsparcie uzyskane w ramach współpracy z siecią EEN nie jest pomocą typu de minimis.

Enterprise Europe Network to najlepsze miejsce, aby połączyć innowacje ze wzrostem na nowych rynkach poprzez fachowe doradztwo.

Szczegółowy opis – krok po kroku jak świadczymy nasze usługi.

Przygotowanie profilu firmy
Konsultant podczas rozmowy z przedstawicielami firmy zbiera informacje niezbędne do przygotowania profilu firmy w celu wprowadzenia go do największej międzynarodowej bazy ofert i zapytań prowadzonej przez EEN. Profil firmy – przygotowywany przez konsultanta w języku angielskim – może mieć charakter oferty bądź zapytania w obszarach: handlowym, technologicznym lub badawczym. I tak, oferta ma na celu zaprezentowanie i promocję produktów, usług bądź technologii danej firmy na rynku międzynarodowym i poszukiwanie na nim firm chętnych do współpracy. Zapytanie z kolei polega na określeniu produktów, usług bądź technologii, których dana firma poszukuje na rynkach zagranicznych po to, by wprowadzić je na rynek polski. Czasami konsultanci przygotowują też profil badawczy. Ten specyficzny rodzaj profilu firmy powstaje, gdy firma szuka partnerów do realizacji projektu badawczo-rozwojowego. Ma on zawsze formę zapytania, a konkretnie – zaproszenia do dołączenia do konsorcjum.
Promowanie profilu na rynkach zagranicznych
Profil firmy zamieszczony w bazie ofert i zapytań jest aktywnie promowany we wszystkich lub w wybranych krajach należących do EEN (firma może wybrać kraje, do których trafia jej profil). Konsultant może także promować profil firmy innymi kanałami, np. wysyłając go bezpośrednio do wybranych konsultantów zajmujących się firmami z danej branży lub w danym kraju lub promując go na różnych spotkaniach.
Poszukiwanie dla firmy ofert: handlowych, technologicznych lub badawczych
Czasami przygotowanie profilu firmy nie jest konieczne. Dla niektórych klientów poszukuje się odpowiednich profili firm już istniejących w bazie EEN oraz spełniających określone oczekiwania i założenia. Poszukiwana może być np. firma zagraniczna oferująca produkt, o który firma polska zamierza rozszerzyć swój asortyment lub oferująca technologię poszukiwaną przez polską firmę. W ten sposób firma polska może nawiązać współpracę z konkretnymi, wskazanymi jej przez konsultanta EEN firmami zagranicznymi, które spełniają ściśle określone wymagania.
Przeprowadzenie w firmie audytu pod kątem jej potrzeb
Dolnośląskim małym i średnim przedsiębiorcom są oferowane również audyt pod kątem określonych potrzeb, takich jak: • audyt technologiczny – adresowany głównie do firm produkcyjnych, które chcą przeanalizować stosowaną przez siebie technologię i na tej podstawie wprowadzić w niej ewentualne zmiany i ulepszenia, • audyt wzorniczy – ma na celu analizę i poprawę wzornictwa produktów lub identyfikacji wizualnej firmy, • audyt badawczo-rozwojowy – przygotowuje firmę i zespół badawczy do aplikowania o środki na cele badawczo-rozwojowe, • audyt marketingowy - ma na celu przeanalizowanie narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez firmę pod kątem ich efektywności Jedynym warunkiem skorzystania z audytu jest potencjał międzynarodowy firmy oraz to, że firma zamierza rozszerzać swoją działalność na rynki zagraniczne. Przeprowadzenie audytu i przygotowanie rekomendacji dla firmy w danym obszarze służy jeszcze lepszemu przygotowaniu jej do współpracy międzynarodowej oraz zwiększeniu jej konkurencyjności na zagranicznych rynkach. Audyty są bardzo często realizowane we współpracy z ekspertami z danej dziedziny.
Inne usługi doradcze
Firma będąca naszym klientem, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb, może skorzystać także z innych usług doradczych, takich jak: • wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności, • analiza wybranego rynku zagranicznego (m.in. business review), • wsparcie w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe na działalność innowacyjną i proeksportową, • doradztwo rzecznika patentowego w kwestiach związanych z własnością intelektualną, • specjalistyczne doradztwo w ramach działalności międzynarodowej (doradztwo prawne, doradztwo dotyczące norm i standardów funkcjonowania na wybranych rynkach, doradztwo dotyczące oznakowania CE itp.), • przygotowanie firmy do wyjazdów na misje gospodarcze, targi branżowe i spotkania brokerskie lub wsparcie doradcze podczas tego typu wydarzeń, • inne usługi okołobiznesowe, wspierające współpracę międzynarodową firm w wymiarach: handlowym, technologicznym i badawczym.
Podpisanie międzynarodowej umowy o współpracy
Efektem usług powinno być podpisanie międzynarodowej umowy o współpracy między firmą polską a zagraniczną w wymiarach: handlowym, technologicznym lub badawczym. W momencie nawiązania współpracy firmy polskiej z firmą zagraniczną konsultant może: zapewnić firmie wsparcie w negocjacjach z firmą zagraniczną, zapewnić konsultację prawną mającą na celu przygotowanie lub analizę umowy o współpracy międzynarodowej (umowa dystrybucji, umowa pośrednictwa, umowa transferu technologii itp.), a także wyświadczyć inne niezbędne usługi prowadzące do podpisania takiej umowy. W momencie podpisania umowy o współpracy międzynarodowej konsultant razem z firmą przeprowadza analizę potencjalnych efektów, jakie może przynieść firmie realizacja tej umowy.
News
letter
Newsletter WCTT