Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Dobór technologii dla firm

Nasi konsultanci udzielą wsparcia w zakresie doboru technologii, rozwiązań, wynalazków powstałych na PWr do potrzeb biznesowych i technologicznych firm. oferty technologiczne zostaną zarekomendowane na podstawie analizy potrzeb firmy. Spośród blisko 1000 ofert znajdujących się w bazie PWr konsultanci wyselekcjonują te, które zbieżne będą z potrzebami firmy.

 

W przypadku wyboru przez firmę danej oferty, konsultanci sprawnie i skutecznie przeprowadzą cały proces negocjowania, przygotowania i zawierania umowy transferu technologii pomiędzy firmą a Politechniką.

 

Przedsiębiorcom oferujemy ponadto:

  • dostęp do przejrzystej oferty badawczej i technologicznej PWr z wygodnym mechanizmem wyszukiwania badań, laboratoriów,
  • technologii, patentów oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z Punktem Kontaktowym dla przedsiębiorstw,
  • możliwość składania zapytań i propozycji współpracy,
  • szybką informację zwrotną,
  • sprawnie prowadzone negocjacje biznesowe.

 

 


Kontakt:

 

Agnieszka Turyńska

tel. 71 320 41 87, e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl

Marcin Haremza

tel. 71 320 41 94, e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

Marta Wróbel

tel. 71 320 39 12, e-mail: marta.wrobel@pwr.edu.pl

Anna Pytel

tel. 71 320 41 86, e-mail: anna.pytel@pwr.edu.pl

News
letter
Newsletter WCTT