Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
International business cooperation

Jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – największej na świecie sieci wspierania transferu technologii powołanej przez Komisję Europejską, obejmującej ponad 600 organizacji z 60 krajów – pełniąc rolę koordynatora sieci w zachodniej Polsce.

 

 

Działasz lub zamierzasz rozpocząć działalność na rynku międzynarodowym?

  • Poszukujemy zagranicznych partnerów handlowych i technologicznych.
   Dowiedz się więcej
  • Udzielamy wsparcia w negocjacjach handlowych.
  • Doradzamy ws. funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych.
  • Organizujemy wyjazdy na misje gospodarcze, targi branżowe i spotkania kooperacyjne
   Dowiedz się więcej
  • Promujemy lokalne firmy na rynkach zagranicznych.
 • Oferujemy usługę alertów handlowych i technologicznych
  Dowiedz się więcej
 • Znajdujemy źródła finansowania działalności innowacyjnej ze środków unijnych.
 • Oferujemy pomoc w dostępie do różnych źródeł finansowania (venture capital, business angels itp.)

Poszukujesz bądź dysponujesz nową technologią?

 • Wykonujemy audyty m.in. w zakresie:
  • technologii
  • wzornictwa
  • marketingu
  • innowacji
  • praw własności intelektualnej
 • Dokonujemy analizy potrzeb i potencjału innowacyjnego.
 • Poszukujemy technologii dostępnych za granicą, doradzamy w ich wyborze i zakupie.
 • Wspieramy komercjalizację rodzimych technologii (doradztwo prawne, analiza popytu, wycena, poszukiwanie nabywców).
 • Pomagamy chronić własność intelektualną (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, licencje itp.).
 • Udzielamy wsparcia przy negocjowaniu umów.
 • Oferujemy coaching i mentoring ekspertów w zakresie zarządzania innowacją.
icon
Audyty
audyt marketingowy, technologiczny/innowacyjności, własności intelektualnej, wzorniczy
icon
Branżowe wyjazdy zagraniczne
udział w targach, misjach gospodarczych i międzynarodowych giełdach kooperacyjnych
icon
Coaching i mentoring
Coaching i mentoring w zakresie zarządzania innowacją.
icon
Dobór technologii dla firm
dobór technologii, rozwiązań, wynalazków powstałych na PWr do potrzeb biznesowych i technologicznych firm
icon
Dostęp do źródeł finansowania
pomoc w dostępie do źródeł finansowania
icon
EU funding for innovation - grants for SMEs
Characteristics of selected sources of funding for innovation projects
icon
Protection of intellectual property rights
Legal advice on preparing and negotiating contracts, protection of intellectual property rights
icon
Searching for new business partners
Support for companies in finding new business and technological partners
icon
European Union law and policies
Advisory and consultancy services regarding the functioning of a company in the Single European Market, as well as in selected third countries
icon
Research and analysis of foreign markets
For companies seeking new markets for their services and/or products, we prepare dedicated analyses of foreign markets
icon
Trainings and workshops
Organisation of dedicated training courses, workshops and conferences
icon
Creation of business plans and valuations
Our consultants will develop a dedicated business plan for your company or project on an individual basis
icon
Support in the preparation of an offer
Preparation and promotion of a commercial or technological offer
icon
Services tailored to your needs...
If you have not found a service, please use the form and send us your question....