Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Wsparcie w przygotowaniu oferty

Przygotowanie i promocja oferty handlowej, technologicznej lub badawczej

Firma zbiera informacje niezbędne do przygotowania profilu firmy w celu wprowadzenia go do największej międzynarodowej bazy ofert i zapytań. Profil może mieć charakter oferty bądź zapytania w obszarze handlowym, technologicznym lub badawczym i jest przygotowywany przez konsultanta w języku angielskim.

Oferta ma na celu zaprezentowanie i promocję produktów, usług bądź technologii danej firmy na rynku międzynarodowym i poszukiwanie na nim firm chętnych do współpracy. Zapytanie polega na określeniu produktów, usług bądź technologii, których dana firma poszukuje na rynkach zagranicznych, zamierzając wprowadzić je na rynek polski. Profile badawcze polegają natomiast na poszukiwaniu partnerów do wspólnej realizacji projektów badawczych (w ramach Horyzont 2020, COSME i innych wspieranych przez Unię Europejską).

Opracowany przez konsultanta profil jest przesyłany do firmy celem jego weryfikacji i akceptacji. Następnie, profil jest sprawdzany i weryfikowany przez specjalnie do tego wybranych przez Komisję Europejską konsultantów sieci EEN z innych krajów (tzw. zewnętrznych walidatorów) i wprowadzany do największej międzynarodowej bazy ofert i zapytań.

Profil wprowadzany do bazy nie zawiera danych kontaktowych firmy, a wskazuje jedynie region, z którego firma pochodzi. Pozwala to uniknąć wysyłania do firmy niechcianych wiadomości typu „spam”. Wszystkie zapytania do profilu firmy wprowadzonego do bazy otrzymuje najpierw konsultant, dokonuje ich pierwszej weryfikacji, pod kątem dopasowania do potrzeb firmy, a następnie przekazuje firmie odpowiednie informacje.

 

Poszukiwanie dla firmy ofert handlowych, technologicznych lub badawczych

 

Nie zawsze niezbędne jest przygotowanie profilu dla klienta EEN i wprowadzenie go do bazy. Innym działaniem podejmowanym w ramach EEN jest poszukiwanie dla klienta odpowiednich profili, już istniejących w bazie, a spełniających określone oczekiwania i założenia (np. poszukiwanie w bazie firm zagranicznych, które oferują określony produkt, o który firma polska zamierza rozszerzyć swój asortyment lub oferują technologię, której polska firma poszukuje, aby rozszerzyć swoje możliwości produkcyjne). W ten sposób firma polska może nawiązać współpracę z konkretnymi, wskazanymi jej przez konsultanta firmami zagranicznymi, które spełniają postawione na wstępie kryteria.

 

Baza technologii dostępnych za granicą:

Kliknij tutaj, aby przejść do listy ofert.

 

 


Kontakt:

 

Agnieszka Turyńska

tel. 71 320 41 87, e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl

Marcin Haremza

tel. 71 320 41 94, e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

Marta Wróbel

tel. 71 320 39 12, e-mail: marta.wrobel@pwr.edu.pl

Anna Pytel

tel. 71 320 41 86, e-mail: anna.pytel@pwr.edu.pl

News
letter
Newsletter WCTT