Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
About the project

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki.


W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku, Politechnika Wrocławska otrzymała środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Inkubator Innowacyjności+”, uzyskując spośród kilkudziesięciu uczelni 1. miejsce na liście rankingowej dofinansowanych projektów. W panelu oceniającym wnioski projektowe znaleźli się przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Patentowego RP.


Projekt jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr, we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr i spółką celową Politechniki Wrocławskiej (Instytutem Transferu Technologii Sp. z o.o.).

Naukowcom i doktorantom Politechniki Wrocławskiej oferujemy:

  • pomoc doradczą na etapie planowania projektów badawczych w zakresie istniejących potrzeb rynku,
  • monitoring projektów badawczych i selekcję powstających rezultatów,
  • ocenę i wartościowanie rezultatów badawczych poprzez analizę możliwych zastosowań, przewag konkurencyjnych, gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego,
  • podnoszenie gotowości wdrożeniowej rezultatów badań (np. testy przedwdrożeniowe, budowa prototypów, badania certyfikacyjne),
  • poszukiwanie nabywców rezultatów badań, w tym promocja oferty technologicznej w mediach, udział w targach branżowych,
  • negocjacje warunków transakcyjnych z nabywcami technologii.

Przedsiębiorcom oferujemy:

  • dostęp do przejrzystej oferty badawczej i technologicznej PWr z wygodnym mechanizmem wyszukiwania badań, laboratoriów, technologii, patentów oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z Punktem Kontaktowym dla przedsiębiorstw,
  • możliwość składania zapytań i propozycji współpracy,
  • szybką informację zwrotną,
  • sprawnie prowadzone negocjacje biznesowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+”.

 

News
letter
Newsletter WCTT