Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Badania i analizy rynków zagranicznych

Informacje, badania i analizy rynków zagranicznych

Dla firm poszukujących nowych rynków dla swoich usług i/lub produktów opracowujemy dedykowane analizy rynków zagranicznych, które cechuje:

  • najwyższa jakość opracowań, dzięki bezpośrednim kontaktom z ponad 3000 konsultantami z całego świata pracującymi w ramach Enterprise Europe Network,
  • wykorzystanie unikalnych baz raportów i trendów rynkowych,
  • ocena rynków zarówno pod kątem handlowym jak i technologicznym,
  • dostęp do informacji naukowych, dzięki wykorzystaniu potencjału Politechniki Wrocławskiej.

Zakres i szczegółowość analizy ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.

Promowanie profilu na rynkach zagranicznych

W ramach bazy ofert i zapytań profil jest aktywnie promowany we wszystkich lub wybranych krajach EEN (firma może wybrać kraje, do których trafia profil). Dodatkowo konsultant może promować profil innymi kanałami, np. wysyłając go bezpośrednio do wybranych konsultantów zajmujących się firmami z danej branży

w danym kraju lub promować go na spotkaniach konsultantów w ramach tzw. Grup Sektorowych (in. grup branżowych specjalizujących się w wybranych tematach i branżach).

 

Baza technologii dostępnych za granicą:

 

Kliknij tutaj, aby przejść do listy ofert.

 


Kontakt:

Agnieszka Turyńska

tel. 71 320 41 87, e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl

Marcin Haremza

tel. 71 320 41 94, e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

Marta Wróbel

tel. 71 320 39 12, e-mail: marta.wrobel@pwr.edu.pl

Anna Pytel

tel. 71 320 41 86, e-mail: anna.pytel@pwr.edu.pl

News
letter
Newsletter WCTT