Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Technology transfer

Wspieramy transfer innowacji z nauki do przemysłu poprzez kompleksową obsługę procesu komercjalizacji, promocję rozwiązań technologicznych wypracowanych w środowisku naukowym oraz pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami.
Prowadzimy także doradztwo oraz specjalistyczne szkolenia dla środowiska naukowego w zakresie metod i sposobów komercjalizacji.

 

Szukasz nabywców dla wyników własnych prac badawczych?

 • Dokonujemy analizy potencjału rynkowego i wyceny technologii.
 • Pomagamy w ochronie prawnej rezultatów prac badawczych.
 • Poszukujemy nabywców technologii.
 • Udzielamy wsparcia w całym procesie komercjalizacji technologii

Chciałbyś komercjalizować wyniki swoich prac badawczych poprzez własną działalność gospodarczą?

 • Szkolimy i doradzamy w zakresie zakładania innowacyjnej firmy.
 • Pomagamy w opracowaniu biznes planu.
 • Pomagamy w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej.
 • Prowadzimy doradztwo gospodarcze w okresie inkubacyjnym.
 • Laureatom konkursów oferujemy wsparcie rzeczowe i finansowe.

Wykonujesz prace badawcze na zlecenie przemysłu?

 • Promujemy rozwiązania technologiczne wypracowane na wrocławskich uczelniach.
 • Pośredniczymy między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych.
 • Pomagamy dotrzeć do zespołów naukowych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Naukowcom i doktorantom Politechniki Wrocławskiej oferujemy:

 • pomoc doradczą na etapie planowania projektów badawczych w zakresie istniejących potrzeb rynku,
 • monitoring projektów badawczych i selekcję powstających rezultatów,
 • ocenę i wartościowanie rezultatów badawczych poprzez analizę możliwych zastosowań, przewag konkurencyjnych,
  gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego,
 • podnoszenie gotowości wdrożeniowej rezultatów badań (np. testy przedwdrożeniowe, budowa prototypów, badania certyfikacyjne),
 • poszukiwanie nabywców rezultatów badań, w tym promocja oferty technologicznej w mediach, udział w targach branżowych,
 • negocjacje warunków transakcyjnych z nabywcami technologii.

Przedsiębiorcom oferujemy:

 • dostęp do przejrzystej oferty badawczej i technologicznej PWr z wygodnym mechanizmem wyszukiwania badań, laboratoriów, technologii, patentów oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z Punktem Kontaktowym dla przedsiębiorstw,
 • możliwość składania zapytań i propozycji współpracy,
 • szybką informację zwrotną,
 • sprawnie prowadzone negocjacje biznesowe.