Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Certificates and awards

W ciągu wielu lat działalności Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zostało uhonorowane wieloma prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Wyróżnienia te są najlepszym świadectwem i potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum

 

award-pic
Podziękowania od Komisji Europejskiej dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii PWr.
Podziękowania od Komisji Europejskiej dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii PWr za 15-letnią wyróżniającą się działalność wspierającą innowacyjność i umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach sieci Enterprise Europe Network.
award-pic
Podziękowania dla WCTT od Wrocławskiego Parku Technologicznego.
Podziękowania dla WCTT za zaangażowanie w rozwój "Strefy Informacji Biznesowej WPT"
award-pic
Podziękowania dla WCTT od Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.
Podziękowania dla WCTT za pomoc i zaangażowanie w konkursie na rzecz wychowanków NOSW we Wrocławiu.
award-pic
Podziękowania dla WCTT za wieloletnią współpracę z KARR S.A.
Podziękowania dla WCTT za wieloletnią współpracę przy realizacji kluczowych projektów dla regionu karkonowskiego.
award-pic
List referencyjny DOTI - (2023)
Podziękowania dla Sieci Enterprise Europe Network za wparcie i międzynarodowych rozwój Doti S.J. Manufaktura.
award-pic
List referencyjny Ewa Stepaniuk - Fashion Designer (2023)
Podziękowania dla Sieci Enterprise Europe Network za wparcie i międzynarodowych rozwój marki EWA STEPANIUK COUTURE.
award-pic
List referencyjny WDK Solution (2023)
Podziękowania dla Sieci Enterprise Europe Network za wparcie i międzynarodowych rozwój marki CUBE 74.
award-pic
Uczestnictwo w misji gospodarczej do Saksonii połączoną z wizytą na międzynarodowych Leipziger MesseThe Intec International Trade Fair for Machine Tools, Manufacturing and Automation (2023)
Instytut INTL składa podziękowania WCTT oraz Sieci EEN za organizację i możliwość uczestnictwa w Targach, w tym udział w Międzynarodowym Forum Kooperacyjnym „Welcome to Saxony”, Giełdzie Kooperacyjnej CONTACT 2023 oraz wizytach studyjnych w niemieckich przedsiębiorstwach Oscar PLT (Kjelberg Group) i WMW AG, gdzie nawiązali liczne kontakty biznesowe.
award-pic
DEKRA (2023)
Podziękowania dla WCTT za wieloletnią współpracę w zakresie certyfikacji ISO 9001:2015.
award-pic
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2021)
Podziękowania dla dr. WCTT - dr Jacka Firleja za udział w pracach Grupy Ekspertów ds. DSI 2030.
award-pic
Za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej (2020)
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii otrzymało nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
award-pic
Kongres Firm Rodzinnych (2019)
Podziękowania dla Agnieszki Turyńskiej - koordynatorki Sieci Enterprise Europe Network Polska Zachodnia, za uczestnictwo w paneli Internacjonalizacja.
award-pic
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019)
Dyplom dla WCTT za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
award-pic
Za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej (2019)
Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Jan Koch, został wyróżniony nagrodą za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Nagrodę wręczył Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Wilhelm Nikel.
award-pic
Za zasługi dla Wynalazczości (2018)
Wieloletni Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Jan Koch, otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Wynalazczości”. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Urzędu Patentowego RP w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w kraju.
award-pic
LUMEN (2015)
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zostało laureatem nagrody Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii Innowacyjność za przedsięwzięcie dotyczące procesu komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych w Politechnice Wrocławskiej. Nagrodę LUMEN w kategorii Innowacyjność otrzymał dr Jacek Firlej z zespołem WCTT.
award-pic
Politechnika Warszawska. Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych (2014)
Podziękowania dla dr. WCTT - prof. Jana Kocha i dr Jacka Firleja za wsparcie i mentoring na rzecz rozwoju obu jednostek w dziedzinie planowania i zarządzania projektami o charakterze strategicznym, monitorowaniem realizacji projektów oraz współfinansowaniem ich z zewnętrznych źródeł.
award-pic
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014)
Dyplom dla laureata programu "Inkubator Innowacyjności" - projektu działającego w ramach WCTT.
award-pic
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012)
Dyplom dla WCTT za projekt pod nazwą "Urządzenie do wycinania krążków ze szkła płaskiego".
award-pic
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012)
Dyplom dla WCTT za projekt pod nazwą "Mechatroniczny układ wspomagający pokonywanie progów i krawężników przez wózek inwalidzki".
award-pic
Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2011)
Podziękowania dla WCTT za podejmowanie cennych inicjatyw wspierających rozwój akademickiej przedsiębiorczości.
award-pic
Dolnośląski Gryf (2009)
WCTT zostało wyróżnione nagrodą specjalną w uznaniu osiągnięć w promowaniu akademickiej innowacyjności i przedsiębiorczości.W imieniu Centrum Dolnośląskiego Gryfa odebrał prof. dr hab. inż. Jan Koch. Dolnośląskie Gryfy są przyznawane od 2004 roku przez przedsiębiorców zrzeszonych w Zachodniej Izbie Gospodarczej oraz Związku Pracodawców Polska Miedź.
award-pic
Iglica (2009)
Nagroda Loży Dolnośląskiej Business Centre Club „za wkład w budowanie potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska". We wrześniu 2009 r. Busines Centre Club - Loża Dolnośląska, nagrodziła Prof. Jana Kocha "Iglicą" - doroczną nagrodą środowiska przedsiębiorców Loży Dolnośląskiej BCC za wkład WCTT PWr w budowanie potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska.
award-pic
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (2008)
Podziękowania dla WCTT za uczestnictwo w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu "Otwarta firma".
Krajowi Liderzy Innowacji (2008)
Nagroda Fundacji Innowacji i Rozwoju w kategorii „przedstawiciel środowiska akademickiego, który podejmuje i realizuje projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym".
award-pic
Dolnośląski Gryf (2006)
Nominacja Kapituły Gospodarczej Dolnośląski Gryf do nagrody w kategorii "Nagroda specjalna za najlepszą saksońsko-dolnośląską współpracę gospodarczą"
award-pic
Kryształowa Brukselka (2004)
Nagroda Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programów badawczych UE.W kwietniu 2004 r. Kapituła "Kryształowej Brukselki" pod przewodnictwem Ministra Nauki Prof. Jana Kleibera wyróżniła Prof. Jana Kocha I nagrodą w kategorii indywidualnej dla uczestników 6. Programu Ramowego, Badań, Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii Europejskiej.
award-pic
Międzynarodowe warsztaty studenckie "Fotonika i Mikrosystemy" (2003)
Podziękowania od Stowarzyszenia Naukowego Studentów SNS "Optoelektronika i Mikrosystemy" PWr