Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
International research projects

Od 1999 roku prowadziliśmy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych.

Od 1 stycznia 2022 roku, wspólnie z Politechniką Śląską, w ramach Horyzontalnego Puntu Kontaktowego regionu Polska Południowo-Zachodnia udzielamy  konsultacji oraz świadczymy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa śląskiego, opolskiego (obsługuje Politechnika Śląska) oraz województwa dolnośląskiego (obsługuje Politechnika Wrocławska) w konkursach oraz grantach finansowanych z programu Horyzont Europa. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji kilkudziesięciu projektów Programów Ramowych UE. Działalność sieci Horyzontalnych Punktów Kontaktowych finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a koordynowana przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego: https://www.kpk.gov.pl/horyzontalne-punkty-kontaktowe

 

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach Programów Ramowych UE?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.Z
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym przez nas podczas realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach Programów Ramowych UE. W strukturach RPK działa także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN), które wspiera mobilność naukowców w Europie.

 

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach programu Horyzont Europa?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym przez nas podczas realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach Programów Ramowych UE. W strukturach RPK działa także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN), które wspiera mobilność naukowców w Europie.

 

 

Interesują Cię staże i stypendia w ramach Programów Ramowych UE?

 • Stypendia. Wspieramy polskich naukowców w pozyskaniu zagranicznych stypendiów naukowych.
  Dowiedz się więcej
 • Centrum Informacji EURAXESS. Wspieramy zagranicznych naukowców przebywających na stażach w Polsce oraz polskie
  instytucje naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy.

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach Programów Ramowych UE?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.Z
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym przez nas podczas realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach Programów Ramowych UE. W strukturach RPK działa także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN), które wspiera mobilność naukowców w Europie.

 

 

Interesują Cię staże i stypendia w ramach Programów Ramowych UE?

 • Stypendia. Wspieramy polskich naukowców w pozyskaniu zagranicznych stypendiów naukowych.
  Dowiedz się więcej
 • Centrum Informacji EURAXESS. Wspieramy zagranicznych naukowców przebywających na stażach w Polsce oraz polskie
  instytucje naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy.

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach Programów Ramowych UE?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.Z
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadziliśmy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych.

Od 1 stycznia 2022 roku, wspólnie z Politechniką Śląską, w ramach Horyzontalnego Puntu Kontaktowego regionu Polska Południowo-Zachodnia udzielamy  konsultacji oraz świadczymy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa śląskiego, opolskiego (obsługuje Politechnika Śląska) oraz województwa dolnośląskiego (obsługuje Politechnika Wrocławska) w konkursach oraz grantach finansowanych z programu Horyzont Europa. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji kilkudziesięciu projektów Programów Ramowych UE. Działalność sieci Horyzontalnych Punktów Kontaktowych finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a koordynowana przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego: https://www.kpk.gov.pl/horyzontalne-punkty-kontaktowe

 

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach Programów Ramowych UE?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.Z
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym przez nas podczas realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach Programów Ramowych UE. W strukturach RPK działa także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN), które wspiera mobilność naukowców w Europie.

 

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach programu Horyzont Europa?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym przez nas podczas realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach Programów Ramowych UE. W strukturach RPK działa także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN), które wspiera mobilność naukowców w Europie.

 

 

Interesują Cię staże i stypendia w ramach Programów Ramowych UE?

 • Stypendia. Wspieramy polskich naukowców w pozyskaniu zagranicznych stypendiów naukowych.
  Dowiedz się więcej
 • Centrum Informacji EURAXESS. Wspieramy zagranicznych naukowców przebywających na stażach w Polsce oraz polskie
  instytucje naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy.

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach Programów Ramowych UE?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.Z
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspierając naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym przez nas podczas realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach Programów Ramowych UE. W strukturach RPK działa także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN), które wspiera mobilność naukowców w Europie.

 

 

Interesują Cię staże i stypendia w ramach Programów Ramowych UE?

 • Stypendia. Wspieramy polskich naukowców w pozyskaniu zagranicznych stypendiów naukowych.
  Dowiedz się więcej
 • Centrum Informacji EURAXESS. Wspieramy zagranicznych naukowców przebywających na stażach w Polsce oraz polskie
  instytucje naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy.

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę
badawczą w ramach Programów Ramowych UE?

 • Udzielamy indywidualnych konsultacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Organizujemy szkolenia i warsztaty.
 • Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków.Z
 • Pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.