Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
16.11 Czwartek
09:00
Wrocław

szkolenie GAP


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii wraz z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Polska Południowo – Zachodnia zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Uwzględnianie wymiaru płci w realizacji badań naukowych w projektach programu Horyzont Europa – podejście praktyczne”. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się 16 listopada 2023r. w godz. 9:00 – 15:00 we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

 

Szkolenie skierowane jest do naukowców, pracowników publicznych i prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego, innych organizacji prowadzących badania, publicznych organizacji finansujących badania naukowe, a także władz krajowych/regionalnych, w tym ministerstw.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę w zakresie:

  • Zasad równości płci w programie Horyzont Europa.
  • Terminologii: sex i gender, badania “ślepe na płeć”, płeć jako zmienna, uwzględnianie wymiaru płci w badaniach, analiza intersekcjonalna, gendered innovations.
  • Uwzględniania wymiaru płci w całym cyklu procesu badawczego: od pomysłu do prezentacji wyników (płeć w projektach wdrożeniowych i innowacyjnych).
  • Uwzględniania wymiaru płci w pracy zespołu badawczego: skład, warunki pracy, komunikowanie.
  • Dobrych praktyk w instytucjach realizujących badania naukowe.
  • Roli uczelni w uwzględnianiu wymiaru płci w realizacji badań naukowych.

Szkolenie poprowadzą Panie: Dr Ewa Krzaklewska oraz Dr Paulina Sekuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego (zaangażowane m.in. w sieć Gender Equality – Community of Practice for Gender Equality in Central and Eastern Europe).


Termin: 16 listopada 2023 r.

Godzina: od godz. 09:00 – 15.00.

Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48a, bud. B11, sala 12.

Zgłoszenie na szkolenie: Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do 13 listopada 2023 r. poprzez poniższy formularz.

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Zapraszamy do uczestnictwa!