Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Jak zostać ekspertem KE
Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

KE ogłosiła nabór na ekspertów do programu H2020, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.
Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, zachęcamy, by zgłosić się już teraz.
Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu.
Eksperci 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020.

Rejestracja oraz więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.

News
letter
Newsletter WCTT