Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Struktura programu

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech filarach.

1) DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE

•  finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich przez Europejską Radę ds. Badań (ERC),
•  wspieranie przyszłych i powstających technologii (FET),
•  rozwijanie kariery naukowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie,
•  udostępnianie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury).

2) WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE

• rozwijanie kluczowych technologii przemysłowych: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji, biotechnologii oraz technologii kosmicznych,
•  zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka,
•  wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

3) WYZWANIA SPOŁECZNE

•  finansowanie ponadnarodowej współpracy badawczej w obszarach:

–  Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
–  Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
–  Bezpieczna, czysta i efektywna energia
–  Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
–  Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
–  Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
–  Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

•  poszerzanie uczestnictwa przez teaming, twinning i Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
•  nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
•  inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii,
•  działania Wspólnotowego Centrum Badawczego.

Więcej informacji o programie „Horyzont 2020” oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku projektowego można znaleźć na stronie Participant Portal.

Źródło: Komisja Europejska

News
letter
Newsletter WCTT