Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych

Politechnika Wrocławska posiada szerokie kontakty w polskim i międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysokie kompetencje w zakresie komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, w tym wynalazków. Skorzystaj z dotychczasowych doświadczeń i przenieś wyniki swoich badań naukowych do praktyki gospodarczej!

 

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach:

 • pomoc doradcza na etapie planowania projektów badawczych w zakresie istniejących potrzeb rynku,
 • pomoc w określaniu potencjału komercyjnego i wartości wypracowanych rezultatów lub nowych koncepcji badawczych,
 • tworzenie ofert technologicznych wypracowanych rezultatów badawczych,
 • kojarzenie z przedstawicielami biznesu w celu komercjalizacji osiągniętych rezultatów badawczych,
 • wsparcie w zakresie uzyskiwania patentów i innych form ochrony własności intelektualnej,
 • podnoszenie gotowości wynalazków do wdrożenia,
 • poszukiwanie partnerów biznesowych do współpracy badawczej, grantów i projektów,
 • promowanie w środowisku biznesowym możliwości realizacji badań, ekspertyz i opinii- transfer wiedzy,
 • formalizowanie kontaktów z biznesem,
 • obsługa i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • bieżące doradztwo, szkolenia i asysta w zakresie komercjalizacji rezultatów badawczych.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z poradnikiem „Komercjalizacja wyników badań naukowych i współpraca z gospodarką” dostępnym w zakładce „Wademekum Innowacji”.

 


Kontakt:

 

Jacek Pietrzak

tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Tomasz Marciniszyn

tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

 

 

News
letter
Newsletter WCTT