Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zrealizowane projekty

Ponad 100 dużych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich i amerykańskich. Setki szkoleń, tysiące spotkań i konsultacji…

Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki.

Poniżej znajdą Państwo informacje o wybranych projektach zrealizowanych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Czas realizacji Tytuł projektu Typ projektu
2017 -2019
Inkubator Innowacyjności +
POIG
Partnerzy
…do uzupełnienia przez WCTT
Source of financing
…do uzupełnienia przez WCTT
Główny cel projektu / krótka informacja

…do uzupełnienia przez WCTT

Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2017 -2018
Enterprise Europe Network West Poland
COSME
Partnerzy
…do uzupełnienia przez WCTT
Source of financing
…do uzupełnienia przez WCTT
Główny cel projektu / krótka informacja

…do uzupełnienia przez WCTT

Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2015 -2016
KAM West Poland
Horyzont 2020
Partnerzy
…do uzupełnienia przez WCTT
Source of financing
…do uzupełnienia przez WCTT
Główny cel projektu / krótka informacja

…do uzupełnienia przez WCTT

Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2011 -2014
Naukowy Inkubator Technologiczny
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2015 -2016
B2Europe West Poland 3
UE
Partnerzy
…do uzupełnienia przez WCTT
Source of financing
…do uzupełnienia przez WCTT
Główny cel projektu / krótka informacja

…do uzupełnienia przez WCTT

Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2015 -2020
Regionalny Punkt Kontaktowy
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2014 -2015
Regionalny Punkt Kontaktowy
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2014 -2015
Inkubator Innowacyjności
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2013 -2014
B2Europe West Poland 3
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2012 -2014
Start Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych
Partnerzy
…do uzupełnienia przez WCTT
Source of financing
…do uzupełnienia przez WCTT
Główny cel projektu / krótka informacja

…do uzupełnienia przez WCTT

Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2012 -2014
Bon na Innowacje - Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych).
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2011 -2013
STT - Budowa Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2013 -2014
Pilotażowe wdrożenie Systemu Transferu Technologii PWr
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2013 -2014
Pilotażowe wdrożenie Systemu Transferu Technologii PWr
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2011 -2012
JST - Promocja transferu wiedzy i innowacji, rekomendacje dla instytucji publicznych wdrażających Dolnośląską Strategię Innowacji
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2010 -2011
Aktualizacja RSI - Wykonanie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 wraz z planem wykonawczym do RSI WD na lata 2012-2014
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2011 -2012
B2Europe West Poland 2
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2010 -2012
BIOS - Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2010 -2012
Start Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2009 -2012
WATT - Wrocławska Akademia Transferu Technologii
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2009 -2012
JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation Kontrakt
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2008 -2010
BiTT – Badania i Transfer Technologii, Podnoszenie świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2008 -2009
EEFQM - Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością (European Educational Fremework for Quality Management)
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2008 -2010
PLATON+ - Zwiększanie roli, jaką nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) odgrywają w rozwoju Europejskiego Obszaru Badawczego (Strengthening the role that Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) have on the ERA Development)
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2008 -2008
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2008 -2009
Start-up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2008 -2010
B2Europe West Poland - Services in support of business and innovation based on the IRC and EIC network experience and B2Europe initiative in West Poland
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2007 -2008
UPDATE - Urynkowienie i komercjalizacja oferty Politechniki Wrocławskiej poprzez Stworzenie procedur zarządzania własnością intelektualną, poprawę działania Baz Danych oraz stworzenie systemów komercjalizacji i nowych usług na rzecz Transferu Technologii
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2007
Lokalny Punkt Konsultacyjny
Rezultaty

…do uzupełnienia przez WCTT

2006 -2007
Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
2006 -2008
W.A.M.P. - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw
2006 -2007
TECARE Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z branży mięsnej
2006
Lokalny Punkt Konsultacyjny
2005 -2008
Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych
2005
Regionalny Punkt Kontaktowy
2005 -2007
ISKRA – Internetowy System Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska
2005 -2008
Usprawnienie organizacji przedsiębiorstw poprzez szkolenia Lean Manufacturing i Six Sigma
2005 -2008
Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw
2005 -2007
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
2005 -2008
RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji
2005 -2007
STIM – Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP
2005
IST-BONUS Działania wspomagające uczestnictwo firm i instytucji w Programach Ramowych Badań i Rozwoju UE
2005 -2007
PLATON
2005 -2008
IMPACTSCAN 4INNOPOL
2005 -2007
IMPACTSCAN 4INNOPOL
2005 -2008
UP-RIS Nowe działania związane z RIS
2004 -2005
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich – „Akademia Wiedzy Koniecznej Dla Juniorów Biznesu”
2004
Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD)
2004 -2007
TEICO-NET – Sieć Technologii Przedsiębiorstw Innowacji i Kooperacji
2004 -2006
RIS Działanie 2.6 ZPORR funduszy strukturalnych
2004 -2007
PRO.F.USE Leonardo da Vinci
2004 -2006
GET-IN – „Getting Small and Medium-Sized Enterprises from Candidate Countries To Increase Participation on IST Project.”
2004 -2006
REGinNET – “Regional approach towards FP6. Network of contacts points in large Accession Candidate Countries and Member States.”
2004 -2007
POMOC – „Polish Network of Mobility Information Centres” akronim PL-MOC
2004 -2006
NANOMAT – “A targeted action to encourage the participation of SMEs in the 6FP, in the Nanotechnologies and knowledge-based multifunctional materials fields.”
2004
ERA GOES EAST – Europejska Przestrzeń Badawcza idzie na wschód
2004 -2005
Continous Advice to Russia – Pomoc doradcza Rosji
2004
Współpraca z zagranicznymi Punktami Kontaktowymi
2004
Współpraca z Lokalnymi Punktami Kontaktowymi i innymi instytucjami okołobiznesowymi
2004
Akademia Six Sigma
2004
Program Lean Manufacturing
2003
Punkt Konsultacyjno – Doradczy (PKD)
2003 -2005
PROMOTOR + Walidacja i transfer do 5 regionów krajów akcesyjnych regionalnych programów wspierających powstawanie i rozwój firm typu star-up we współpracy europejskiej.
2003
Krajow Sieć Innowacji
2003
Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
2003 -2005
POLFOOD – “Research and innovation in food technologies – brokering European partnership and transfer of knowledge to Poland by series of practical workshops”
2003
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT – „Rozwój Zasobów Ludzkich – Dolny Śląsk”
2003
EX-IT – „National Export Development”
2003
POLTOUR – “Promotion of the 6th FP in Poland by tour”
2003 -2005
PROPLUS – “Collaborative Validation and Transfer of Regional Suport Measures for Start-ups Creation and Growth In Five Nacs Regions”
2001 -2002
Projekt BASAN „The Baltic Sea Agro(BIO) Industrial Network” - wymiana doswiadczeń w zakresie technologii wykorzystania produktów rolniczych w krajach baltyckich
2001 -2002
Projekt ADOPT „Adoption of Best Technology Cases, Methologies and survey mechanisms to obtain the data on barriers.” "Innowacyjne produkty, procesy i organizacje"
2001 -2002
Zakładanie własnych firm przez absolwentów wyższych uczelni "Własna firma po studiach"
2001
Projekty dla sektora MŚP
2001
Regionalny Punkt Kontaktowy
2001 -2003
PRANET Pragmatyczne podejście do 5 PR UE
2000
Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą
2000
Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw: usługi doradcze i szkoleniowe
2000
Regionalny Punkt Kontaktowy
2000 -2004
IRC - Działalność Centrum Przekazu Innowacji (IRC) w Polsce Zachodniej. V PR UE (kontrakt IRC 4.64)
2000
Stymulowanie transferu technologii, wprowadzenie innowacji i tworzenie regionalnych sieci
2000
Tworzenie i rozwój DSI w ramach systemu krajowego
2000
Leonardo AS.TRA.S.E. "system wspomagający szkolenia dla firm"
1999 -2000
Pakiet Usług Doradczych, Szkoleniowych i Informacyjnych dla MŚP w województwie Dolnośląskim
1999
Regionalny Punkt Informacyjny 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej
1998 -2000
FABRYKAT 2000
1997
Program - INCOME finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych
1997
Rozwój usług o specyfice branżowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
1997
Krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
1997 -1999
Stworzenie sieci centrów informacji i innowacji – program FEMIRC (INCOCOPERNICUS)
1995 -1996
System rozpoznawania trendów rozwojowych w technice
1994 -1996
TESSA - Training and Education in Strategiacally Significant Areas (Kształcenie i szkolenie w dziedzinach o znaczeniu strategicznym)
1994 -1997
TEMPUS (JEP 7017-94) - Brindging the Gap Between University and Industry