Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Szkolenia
30.10 Środa
WCTT
Zarejestruj się
[:pl]Szkolenie dedykowane jest dla osób z instytucji chcących utworzyć innowacyjne sieci szkoleniowe oraz początkujących naukowców zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-badawczym lub zrobieniem doktoratu. Celem grantu ITN jest wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych początkujących naukowców. Są to 4 letnie projekty badawcze realizowane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji, które w otwartych konkursach naboru, zatrudnia początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.[:]
05.06 Środa
WCTT
[:pl]Zapraszamy wszystkich zainteresowanych akcjami COST. Jest to program finansowany przez Unie Europejską, umożliwiający naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza jej granicami. Program zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych oraz innych sieci kontaktów. [:]