Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Konkursy
Konkursy w ramach programu Horyzont 2020

Aktualnie otwarte konkursy w programie Horyzont 2020 można znaleźć na stronie Participant Portal

Aby odnaleźć konkurs o interesującej nas tematyce możemy także skorzystać z wyszukiwarki konkursów i wpisać odpowiednie słowa kluczowe.

Przy każdym konkursie znajdują się informacje związane z zasadami uczestnictwa oraz niezbędną dokumentacją. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie poprzez Participant Portal.

PODSTAWOWE TYPY AKCJI/RODZAJE PROJEKTÓW

Research and Innovation Actions – projekty badawcze i innowacyjne

Projekty  badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii czy produktów. Projekty mogą zawierać też elementy demonstracyjne lub pilotażowe.

Innovation Actions – projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne składają się przede wszystkim z działań nastawionych na plany produkcyjne a także projektowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek.

Coordination and support actions – akcje koordynujące i wspierające

Celem jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej, finansowanej na szczeblach krajowych. W zakres działań wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami a także organizacja konferencji, spotkań, wymiany personelu, upowszechniania dobrych praktyk oraz tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze są przeznaczone na koordynację, nie na badania, a ich zadaniem jest wspieranie realizacji programu Horyzont 2020.

News
letter
Newsletter WCTT