Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
PACTT

WCTT jest jednym z pomysłodawców i założycieli ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), powołanego do życia w 2015 roku.

 

92c8a748 51cb 4cb6 a1f6 52fb50f1b4311

 

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za komercjalizację wyników badań naukowych w uczelniach wyższych. Uczelniane Centra Transferu Technologii zajmują się transferem wynalazków i technologii ze świata nauki do biznesu (m.in. sprzedaż, licencja, wdrożenie).

Wspólna reprezentacja dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:

  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Cele PACTT:

  • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wspólna reprezentacja członków wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.
  • Obecnie PACTT zrzesza już ponad 50 krajowych Centrów Transferu Technologii a także jest członkiem ASTP-Proton – europejskiego stowarzyszenia dla profesjonalistów zajmujących się transferem wiedzy między uniwersytetami a przemysłem.

 

Więcej informacji na www.pactt.pl

News
letter
Newsletter WCTT