Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Partnerzy EEN West Poland
Wroclawskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wroclawska
ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wroclaw
713203318
https://wctt.pwr.edu.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
746480450
http://www.darr.pl
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
504070274
http://www.cptt.uz.zgora.pl
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu (do końca 2023 roku)
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań (budynek A, wejście A2, parter, pokój 24 i 23)
618279746
http://www.ppnt.poznan.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
627656058
http://www.kip.kalisz.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
632453095
http://www.arrkonin.org.pl
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
914494354
http://www.innowacje.zut.edu.pl
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
914330220
http://www.zsrg.szczecin.pll
News
letter
Newsletter WCTT