Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Horyzont 2020
DofinansowanieStruktura programu | Konkursy | Jak zostać ekspertem KE

 

Program Horyzont 2014-2020 to kolejny program ramowy Unii Europejskiej, dotyczący badań i innowacji. Fundusze programu Horyzont 2020 przeznaczone są na trzy główne cele:

  • Doskonałość w nauce (excellence in science)
  • Wiodąca pozycja w przemyśle (industrial leadership)
  • Wyzwania społeczne (societal challenges)

Program Horyzont 2020 to:

  • kwalifikowalność podatku VAT dla instytucji, które nie mogą odzyskać go z własnych państwowych systemów fiskalnych,
  • sfinansowanie kosztów bezpośrednich do 100%,
  • przyspieszenie procedury oceny wniosków,
  • ułatwienie w zatrudnianiu młodych naukowców na uczelniach,
  • zniesienie kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w projektach w pełnym wymiarze etatu,
  • ujednolicenie reguł dla wszystkich instrumentów programu Horyzont 2020,
  • połączenie w jedną całość trzech dotychczasowych programów-inicjatyw (7PR, CIP i EIT)*.

Więcej informacji o programie HORYZONT 2020

Struktura Horyzont 2020

doskonaloscpozycjawyzwanie

JRC jrc h EIT eit h EUROATOM euroatom h

JRC – Wspólnotowe Centrum Badawcze, niezależne zaplecze badawcze Komisji Europejskiej, zapewniające wsparcie naukowo-techniczne niezbędne do kształtowania polityki UE we wszystkich dziedzinach – od środowiska, rolnictwa i rybołówstwa po nanotechnologię i bezpieczeństwo jądrowe.
EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii – zaangażowanie wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności Europy.
Euroatom – obejmuje badania związane z energią jądrową.

News
letter
Newsletter WCTT