Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Klub Menedżerów Jakości

Stowarzyszenie „Klub Menedżerów Jakości” ściśle współpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.

 

O Klubie

Stowarzyszenie „Klub Menedżerów Jakości” zostało założone w 1997 r. przez absolwentów i nauczycieli akademickich studiów Podyplomowych „Zarządzanie Jakością” prowadzonych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. W tym tez roku zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000132255.

Początkowo KMJ zrzeszało absolwentów studiów podyplomowych, obecnie ma w swoich szeregach specjalistów z dziedziny zarządzania jakością z przedsiębiorstw Wrocławia, Dolnego Śląska oraz innych regionów Polski, pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej oraz osoby zainteresowane problematyką zarządzania jakością.

Zgodnie ze swoim statutem Klub Menedżerów Jakości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez organizowanie spotkań członków Klubu, na których prezentowane są rozwiązania w zakresie nowoczesnych systemów organizacyjnych i narzędzi zarządzania, w tym zarządzania jakością. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami Klub promuje i upowszechnia teoretyczne i praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania jakością oraz ułatwia uzyskanie fachowej pomocy techniczno-organizacyjnej.

 

Członkostwo w Klubie Menedżerów Jakości to:

  • pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń, informacja bieżąca w obszarze Zarządzania Jakością,
  • wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów Zarządzania Jakością oraz świadczenie usług na zewnątrz, konsulting,
  • wystąpienia zaproszonych gości, spotkania z ludźmi sukcesu poprzez organizację spotkań, konferencji, sympozjów,
  • uświadamianie i realizacja potrzeby ciągłego kształcenia i rozwoju.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Menedżerów Jakości” serdecznie zaprasza do współpracy.

Dane adresowe
Klub Menedżerów Jakości
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48A
50-372 Wrocław

email: kmj@pwr.edu.pl
Więcej informacji o Klubie Menedżerów Jakości na stronie internetowej: www.kmj.org.pl

Skład Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia KMJ, reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz wypełnianie wszystkich obowiązków wymienionych w Statucie Klubu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Prezes KMJ – dr inż. Anna Dobrowolska Zastępca Prezesa - mgr Mirosław Gołąbek Skarbnik - mgr inż. Marcin Kwieduk
Skład Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Stowarzyszenia, realizuje funkcję kontrolną w stosunku do całokształtu działalności Klubu, bilansów okresowych oraz rocznych Klubu a także odpowiada za przedstawienie Zjazdowi Członków Klubu wniosków w kwestii udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium. dr inż. Barbara Sujak-Cyrul – Przewodnicząca, mgr inż. Ryszard Kowaluk – Z-ca Przewodniczącego, mgr inż. Tomasz Wiśniewski.
Dane adresowe
Klub Menedżerów Jakości Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław tel. 71 320 3318 email: kmj@wctt.pl Prezes KMJ: dr inż. Anna Dobrowolska Email: Anna.Dobrowolska@pwr.edu.pl
Dane rejestrowe
Sąd Wojewódzki we Wrocławiu Krajowy Rejestr Sądowy Regon: 931102292 numer KRS: 0000132255 Konto: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Oddział w Oławie Nr rachunku: 32203000451110000003356990
News
letter
Newsletter WCTT