Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Klub Menedżerów Jakości

Stowarzyszenie „Klub Menedżerów Jakości” ściśle współpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie Jakością”.

 

O Klubie

Inicjatorem założenia Stowarzyszenia KMJ był prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, który w odpowiedzi na sugestie aktywnych słuchaczy Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Jakością”, zorganizował i zaprosił absolwentów tych studiów na koleżeńskie spotkanie, celem powołania Klubu Absolwentów. Stowarzyszenie Klub Menedżerów Jakości zostało zarejestrowane w dniu 19.06.1997 roku. Pierwszym Prezesem Zarządu została Pani dr inż. Elżbieta Ochocka, która pełniła swoje obowiązki przez 16-cie lat działalności Klubu. Obecnie Prezesem stowarzyszenia Klubu Menedżerów Jakości jest Pani dr inż. Anna Dobrowolska.

Stowarzyszenie Klub Menedżerów Jakości zrzesza w swoich szeregach specjalistów z dziedziny zarządzania jakością z przedsiębiorstw Wrocławia, Dolnego Śląska oraz innych regionów Polski oraz pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Stowarzyszenie skupia również osoby pracujące w instytucjach konsultingowych oraz certyfikujących, jak również absolwentów Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Jakością” oraz Politechniki Wrocławskiej.

Zgodnie ze swoim statutem Klub Menedżerów Jakości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez organizowanie spotkań członków Klubu, na których prezentowane są rozwiązania w zakresie nowoczesnych systemów organizacyjnych i narzędzi zarządzania, w tym zarządzania jakością. Klub Menedżerów Jakości jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką jakościową. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami Klub promuje i upowszechnia teoretyczne i praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania jakością oraz ułatwia uzyskanie fachowej pomocy techniczno-organizacyjnej.

 

Członkostwo w Klubie Menedżerów Jakości to:

  • pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń, informacja bieżąca w obszarze Zarządzania Jakością,
  • wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów Zarządzania Jakością oraz świadczenie usług na zewnątrz, konsulting,
  • wystąpienia zaproszonych gości, spotkania z ludźmi sukcesu poprzez organizację spotkań, konferencji, sympozjów,
  • uświadamianie i realizacja potrzeby ciągłego kształcenia i rozwoju.

 

Aby zostać członkiem KMJ, należy wypełnić pisemną deklarację (pobierz).

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Menedżerów Jakości” serdecznie zaprasza do współpracy.

Skład Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia KMJ, reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz wypełnianie wszystkich obowiązków wymienionych w Statucie Klubu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Prezes KMJ – dr inż. Anna Dobrowolska
Zastępca Prezesa – mgr Mirosław Gołąbek
Skarbnik – mgr inż. Marcin Kwieduk

Skład Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Stowarzyszenia, realizuje funkcję kontrolną w stosunku do całokształtu działalności Klubu, bilansów okresowych oraz rocznych Klubu a także odpowiada za przedstawienie Zjazdowi Członków Klubu wniosków w kwestii udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

dr inż. Barbara Sujak-Cyrul – Przewodnicząca,
mgr inż. Ryszard Kowaluk – Z-ca Przewodniczącego,
mgr inż. Tomasz Wiśniewski.

Dane adresowe

Klub Menedżerów Jakości
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 71 320 3318
email: kmj@wctt.pl
Prezes KMJ: dr inż. Anna Dobrowolska
Email: Anna.Dobrowolska@pwr.edu.pl

Dane rejestrowe

Sąd Wojewódzki we Wrocławiu
Krajowy Rejestr Sądowy
Regon: 931102292 numer KRS: 0000132255

Konto: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Oddział w Oławie
Nr rachunku: 32203000451110000003356990

News
letter
Newsletter

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o nowościach i ofertach technologicznych