Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Polityka prywatności

Polityka dotyczy stron internetowych, których właścicielem jest Politechnika Wrocławska.
Zgoda na postanowienia polityki prywatności jest dobrowolna.

Administrator danych osobowych

Administrator Danych Osobowych zbieranych na naszych stronach internetowych
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Inspektor Danych Osobowych
Sebastian Zalipski, iod@pwr.edu.pl, tel. 71 320 4828

Pliki cookies

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Służą one do celów statystycznych, wykorzystania usług serwisów społecznościowych oraz poprawy dostępności i jakości treści. Na stronach wymagających logowania cookies są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika. Dane osobowe zebrane w ten sposób wykorzystujemy do celów własnych. Mogą być one przekazywane innym podmiotom w celach statystycznych lub dla funkcjonowania narzędzi serwisów społecznościowych.

Formularze

Podanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych i rejestracyjnych udostępnionych na naszych stronach jest dobrowolne, ale może być niezbędne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rejestracji uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Danych osobowych zebranych w ten sposób nie będziemy przekazywać innym podmiotom. Nie będą one przetwarzane w celach innych, niż okoliczności danej sprawy.

Dostęp do danych

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia lub żądania usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

News
letter
Newsletter WCTT