Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Certyfikaty i nagrody

W ciągu wielu lat działalności Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zostało uhonorowane wieloma prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Wyróżnienia te są najlepszym świadectwem i potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum

 

award-pic
Za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej (2020)
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii otrzymało nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
award-pic
Za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej (2019)
Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Jan Koch, został wyróżniony nagrodą za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej. Nagrodę wręczył Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Wilhelm Nikel.
award-pic
Za zasługi dla Wynalazczości (2018)
Wieloletni Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Jan Koch, otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Wynalazczości”. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Urzędu Patentowego RP w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w kraju.
award-pic
LUMEN (2015)
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zostało laureatem nagrody Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii Innowacyjność za przedsięwzięcie dotyczące procesu komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych w Politechnice Wrocławskiej. Nagrodę LUMEN w kategorii Innowacyjność otrzymał dr Jacek Firlej z zespołem WCTT.
award-pic
Dolnośląski Gryf (2009)
WCTT zostało wyróżnione nagrodą specjalną w uznaniu osiągnięć w promowaniu akademickiej innowacyjności i przedsiębiorczości. W imieniu Centrum Dolnośląskiego Gryfa odebrał prof. dr hab. inż. Jan Koch. Dolnośląskie Gryfy są przyznawane od 2004 roku przez przedsiębiorców zrzeszonych w Zachodniej Izbie Gospodarczej oraz Związku Pracodawców Polska Miedź.
award-pic
Iglica (2009)
Nagroda Loży Dolnośląskiej Business Centre Club „za wkład w budowanie potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska". We wrześniu 2009 r. Busines Centre Club - Loża Dolnośląska, nagrodziła Prof. Jana Kocha "Iglicą" - doroczną nagrodą środowiska przedsiębiorców Loży Dolnośląskiej BCC za wkład WCTT PWr w budowanie potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska.
Krajowi Liderzy Innowacji (2008)
Nagroda Fundacji Innowacji i Rozwoju w kategorii „przedstawiciel środowiska akademickiego, który podejmuje i realizuje projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym".
award-pic
Kryształowa Brukselka (2004)
Nagroda Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programów badawczych UE. W kwietniu 2004 r. Kapituła "Kryształowej Brukselki" pod przewodnictwem Ministra Nauki Prof. Jana Kleibera wyróżniła Prof. Jana Kocha I nagrodą w kategorii indywidualnej dla uczestników 6. Programu Ramowego, Badań, Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii Europejskiej.