Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
02.06 Środa
10:00
on-line

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii w ramach projektu Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej zaprasza na webinarium „Horyzont Europa – ABC Wniosku (Klaster Zdrowie)”, które odbędzie się 2 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00 – 13.45.

 

W programie Horyzont Europa największa część budżetu przypisana została drugiemu filarowi programu oraz zdefiniowanym w nim klastrom. W ramach poszczególnych klastrów wkrótce ogłoszone zostaną konkursy, w których międzynarodowe konsorcja będą składać wnioski do tematów określonych przez Komisję Europejską w Programach Pracy.

Podczas webinarium dowiedzą się Państwo jak właściwie przygotować wniosek na realizację projektu typu badawczo-innowacyjnego (Research and Innovation Actions (RIA)), innowacyjnego (Innovation Actions (IA) oraz wspierającego (Coordination and Support Actions (CSA)). Nasze prelegentki – Joanna Niedziałek, ekspert w zakresie Programów Ramowych UE z Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Dr Aleksandra Rutkowska, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiedzą o ważnych zmianach jakie zostały wprowadzone do formularzy aplikacyjnych w programie Horyzont Europa. O tym jak czytać wytyczne zawarte w dokumentacji konkursowej, aby się do nich odpowiednio odnieść we wniosku, a także o tym jak łączyć pomysły licznych konsorcjantów na etapie pisania wniosku, w celu opracowania optymalnej wersji.

 

Termin: 02.06.2021 (środa)

Czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.45.

Organizator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy

Miejsce: Szkolenie online, przed własnym komputerem w możliwie najbardziej komfortowych warunkach

Zgłoszenie na szkolenie: Aby wziąć udział w wydarzeniu, proszę kliknąć w link

Program webinarium:

  1. 10:00 – 10:15: rejestracja uczestników oraz kilka słów o wsparciu oferowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy – Jowita Chojcan, RPK Wrocław
  2. 10:15 – 12:45:  o strukturze wniosku do programu Horyzont Europa oraz o dobrych praktykach w zakresie redagowania poszczególnych jego części – Joanna Niedziałek, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych EU
  3. 12-45 – 12.50: przerwa
  4. 12:50 – 13:30: o doświadczeniach z pisania wniosku projektowego pt. Inno-PMT w roli koordynatora – Dr Aleksandra Rutkowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  5. 13:30 – 13:45: Sesja pytań i odpowiedzi

Ekspert prowadzący szkolenie:

Joanna Niedziałek od 2008 roku jest ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce, prowadzi  konsultacje przygotowujące potencjalnych beneficjentów Programów Ramowych do przygotowania i złożenia wniosków, specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosku w projektach badawczo innowacyjnych, innowacyjnych oraz wspierających w Programach Ramowych (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji projektów – 3 projekty w 7. Programie Ramowym (2007-2013)).

Dr Aleksandra Rutkowska to biotechnolog, doktor nauk medycznych oraz specjalistka w dziedzinie medycyny molekularnej. Na co dzień kieruje pracami Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia oraz startupu DetoxED (spółki spin off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej). Posiada bogate doświadczenie w obszarze międzynarodowej współpracy badawczej –  m.in. była ekspertem merytorycznym w programie Interreg NonHazCity. Wraz ze swoim zespołem podjęła się roli lidera w projekcie pt. Inno-PMT złożonym do jednego z ostatnich konkursów w Programie Horyzont 2020, co w praktyce oznaczało kierowaniem konsorcjum złożonym z 21 podmiotów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek do programu Horyzont Europa zarówno w Klastrze Zdrowie, jak i w innych Klastrach oraz wszystkich, którzy chcieliby „od kuchni” poznać proces przygotowania wniosku: pracowników naukowych, osoby z zespołów wsparcia projektów, a także osoby z sektora prywatnego, które są zaangażowane w międzynarodowe projekty.

Retransmisja

 

Więcej informacji:

Jowita Chojcan
tel. 71 320 41 96, e-mail: jowita.chojcan@pwr.edu.pl