Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

kamizelka1 scaled

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii Politechniki Wrocławskiej pt. „Pneumatyczna kamizelka”, zamówienie zostaje udzielone Panu Michałowi Pelczarskiemu, zam. ul. Szewska 69/7 Wrocław 50-139. Wartość całkowita zamówienia: 7 000,00 zł.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących podniesienia gotowości wdrożeniowej zidentyfikowanego rezultatu badawczego pt. „Pneumatyczna kamizelka” w celu zwiększenia jego szans na komercjalizację.

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

 

Przedmiot zamówienia:

  1. Przygotowanie kompleksowego raportu w postaci dokumentacji wykonawczej udoskonalonego prototypu kamizelki pneumatycznej przedstawionej w zgłoszeniu patentowym numer P.403215, na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
  2. Przygotowanie kompleksowego raportu zawierającego katalog i charakterystykę materiałów niezbędnych do budowy udoskonalonego prototypu kamizelki pneumatycznej, na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
  3. Przygotowanie (wytworzenie) pasywnego systemu akumulującego energię sprężystą na potrzeby budowy udoskonalonego prototypu, na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2020 r.

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>

Tryb składania ofert: 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

 

 

Osoba do kontaktów z oferentami:

Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl