Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
PAKT czyli Premia dla AKTywych
goggles 4915435 scaled e1602753771607

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowując się do udziału w programie Horyzont Europa, i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, zainicjowało projekt PAKT czyli Premia dla AKTywych. Służył on będzie stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Już teraz jednostki naukowe zachęcane są do dostosowywania regulaminów wynagradzania do rozwiązań zawartych w PAK-cie. Pozwoli to na wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami w ramach programu Horyzont Europa.

Wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane także przy konstruowaniu regulacji NCBR i NCN, tworząc jeden, spójny z europejskimi zasadami, system premiowania najlepszych naukowców. Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie wynagradzania, oprócz korzyści dla naukowców przyniesie jeszcze większy zysk uczelniom i instytutom, gdyż zwiększą się tzw. koszty pośrednie od wyższych wynagrodzeń i dzięki większemu udziałowi naukowców.

Więcej informacji o PAKT -cie oraz propozycja regulacji dot. dodatkowego wynagrodzenia projektowego na stronie MNiSW.