Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Uczelnie i instytuty liderami programu Horyzont 2020
to read the book 2784895 1920 e1605252691703

Jak wynika z analizy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2014-2020 pozyskano o 65% więcej środków niż w analogicznym okresie poprzedniej edycji programu. W sumie 832 polskich beneficjentów zaangażowanych jest w 1749 projektów.

Grupą beneficjentów dysponującą najwyższym budżetem w programie okazały się w Polsce instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie – przyznano im ok. 372 mln euro. Wśród nich najwięcej środków na rozwój badań i innowacji w kraju pozyskał Uniwersytet Warszawski – prawie 32 mln euro. Uczelnia przoduje także w zakresie liczby realizowanych i koordynowanych projektów – uczestniczy w 105 projektach, w tym 20 koordynuje. Uniwersytet Warszawski realizuje granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), projekty badawczo-innowacyjne (RIA), projekty innowacyjne (IA), projekty koordynacyjno-wspierające (CSA) oraz działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

Uniwersytet Warszawski znalazł się na drugim miejscu pod względem uzyskanego dofinansowania w Polsce wśród wszystkich beneficjentów, po funduszu wspierającym rozwój start-upów i inicjatyw badawczych z całej Europy – FundingBox. W pierwszej piątce uplasowały się też: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN z wynikiem ponad 31 mln euro, Narodowe Centrum Nauki (19 mln euro) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (17 mln euro).

W zestawieniu uczelni o najwyższym dofinansowaniu – oprócz Uniwersytetu Warszawskiego – pojawiły się również: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

W 2021 roku rozpocznie się kolejny siedmioletni program ramowy – Horyzont Europa, a wraz z nim okazja do pozyskania środków na rozwój badań i innowacji w obszarze zdrowia, kultury, bezpieczeństwa cywilnego na rzecz społeczeństwa, technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, klimatu, energetyki, mobilności, żywności oraz biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska.