Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: Baza danych raportów rynkowych dotyczących rozwoju technologii

zap.3 01 scaled

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostęp do bazy danych raportów rynkowych dotyczących rozwoju technologii, zamówienie zostaje udzielone Frost & Sullivan Ltd., Oxford Business Park South, Oxford, OX4 2GX, United Kingdom. Wartość brutto zamówienia: 13 200,00 EUR.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących dostępu do bazy danych raportów rynkowych w okresie 11.01.2021-10.11.2022 (22 miesiące).

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do bazy danych raportów rynkowych w okresie 11.01.2021-10.11.2022 (22 miesiące).

Baza powinna zawierać raporty rynkowe opisujące trendy technologiczne w poszczególnych branżach i segmentach rynku, prezentujące kierunki rozwoju technologicznego poszczególnych sektorów, wymiarujące wpływ innowacji na tempo rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki.

Baza musi zawierać łącznie minimalnie 45 000 raportów branżowych, dotyczących przede wszystkim następujących sektorów przemysłu:

 • Branża telekomunikacyjna,
 • Branża chemiczna,
 • Branża spożywcza,
 • Branża energetyczna,
 • Branża medyczna,
 • Branża farmaceutyczna,
 • Branża automatyki przemysłowej,
 • Branża elektroniczna,
 • Branża IT,
 • Branża pomiarów elektronicznych,
 • Branża przetwórstwa materiałów.

Tematyka raportów powinna w szczególności dotyczyć rozwoju technologii i wprowadzanych / planowanych innowacji.

W okresie subskrypcji Zamawiający będzie mieć dostęp do nowo dodawanych raportów pojawiających się w bazie.

Raporty dostępne w bazie danych muszą być podzielone ze względu na obszar geograficzny (Europa, Azja/Pacyfik, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Bliski Wschód i Afryka).

Baza musi zawierać analizy trendów technologicznych dla rynków / podmiotów z co najmniej 50 krajów, w tym: Australia, Argentyna, Belgia, Brazylia, Chiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.

Raporty w bazie danych powinny być dostępne w wersjach pdf.

 

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2020 r.

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>

Tryb składania ofert: 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

 

 

Osoba do kontaktów z oferentami:

Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl