Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Szwajcaria negocjuje udział w Horyzoncie Europa
bridge 4636745 1920 e1605252454264

Szwajcarska minister ds. edukacji, badań naukowych i innowacji wystosowała list do partnerów z Unii Europejskiej dotyczący uczestnictwa jej kraju w programie Horyzont Europa. Szwajcaria przewidziała w swoim budżecie kilka scenariuszy finansowania pakietu Horyzont Europa. Nawet gdyby Szwajcaria uczestniczyła w HE jako kraj trzeci, możliwe byłoby krajowe finansowanie szwajcarskich partnerów we wspólnych projektach (np. ITN, RISE).

W swoim liście pani minister podkreśla, że ​​po grudniowej decyzji szwajcarskiego parlamentu zapewnione zostanie finansowanie szwajcarskich naukowców w ramach projektów współpracy, niezależnie od przyszłego trybu udziału Szwajcarii w programach unijnych.

Szwajcarska Rada Federalna i szwajcarski parlament podjęły już pierwsze kroki w celu zapewnienia dalszego udziału Szwajcarii w programach ramowych. Obecnie w parlamencie debatuje się nad przekazaniem środków finansowych na okres 2021-2027 na pokrycie pakietu Horyzont, który obejmuje stowarzyszenie Szwajcarii z programem Horyzont Europa, programem Euratom i programem Cyfrowa Europa, a także dalszy udział w ITER.

Ostateczne zatwierdzenie wkładu finansowego spodziewane jest w grudniu 2020 r. i będzie stanowić podstawę dla szwajcarskich organizacji do ubiegania się o dofinansowanie projektów europejskich. Podobnie jak w poprzednim okresie programowym, szwajcarscy naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie jeszcze przed zawarciem umowy o stowarzyszeniu między Szwajcarią a UE, ponieważ wsteczne stosowanie umowy stowarzyszeniowej było już praktyką w ramach 7.PR i programu Horyzont 2020.

Projekt obejmuje również scenariusz udziału Szwajcarii jako kraju trzeciego, w którym udział szwajcarskich organizacji we wspólnych projektach (np. filar II programu Horyzont Europa) byłby bezpośrednio finansowany przez szwajcarski Sekretariat Stanu.

Finansowanie szwajcarskich podmiotów w ramach projektów współpracy zostanie zatem zapewnione po zatwierdzeniu budżetu przez parlament, niezależnie od tego, kiedy zostanie zawarta umowa stowarzyszeniowa.

Szczegółowe informacje o statusie stowarzyszenia Szwajcarii są dostępne na stronie Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji.