Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
13.04 Czwartek
08:45
Wrocław

banner do wpisu na strone 1

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza firmy z Dolnego Śląska, na bezpłatne warsztatowe szkolenie stacjonarne pt. „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”, celem efektywniejszej działalności w otoczeniu międzynarodowym.

 

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak:

 • Zabezpieczyć się przed stratami wynikającymi ze zmiennych poziomów kursów walutowych,
 • Skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
 • Odpowiednio stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.

Termin: 13-14 kwietnia 2023 r.

Godzina: od godz. 8.45 do godz. 16.00

Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław 50-372, budynek B11, sala 12

Zgłoszenie na szkolenie: Prosimy zgłaszać się poprzez formularz zgłoszeniowy

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

I dzień
13.04.2023 (czwartek)
8:45- 9:00 Rejestracja uczestników
09:00–9:15 Informacje o Projekcie Enterprise Europe Network Wrocław – Marta Wróbel
09:15–10:30 Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:

 • Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Rachunkowość zabezpieczeń;
 • Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);
 • Wyjaśnienie pojęć związanych z pozycją walutową.
10:30–10:45 Przerwa kawowa
10:45–12:00 Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
 • Lokaty dwu-walutowe.
12:00–12:15 Przerwa kawowa
 

 

12:15–13:30

Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

 • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
 • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
 • Ryzyko księgowe;
 • Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

13:30–14:15 Lunch
14:15–16:00 Przydatne techniki operacyjne:

 • Metoda 50/50;
 • Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
 • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
 • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
 • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

 

II dzień
14.04.2023 (piątek)

08.45–9.00 Rejestracja uczestników
09.00–9.15 Informacje o Projekcie Enterprise Europe Network Wrocław – Marta Wróbel
09.15–10.30 Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

10.30–10.45 Przerwa kawowa
10.45–12.00 Sezonowość (wobrębieroku) kursuEUR/PLN

Metody wyznaczania długookresowych kursów budżetowych oraz sposoby obrony kursów budżetowych.

12.00–12.15 Przerwa kawowa
12.15–13.30 Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.

 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.
 • „Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
13.30–14.15 Lunch
14.15–16.00 Rachunkowość zabezpieczeń.

 • Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.

Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.

Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program

Eksperci prowadzący szkolenie:

 • Jacek Maliszewski, Dyrektor do spraw rynków finansowych Domu Maklerskiego AFS,
  autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.
 • Łukasz Leszczyński, Starszy Manager ds. Ryzyka Rynkowego Domu Maklerskiego AFS.

Zapraszamy do uczestnictwa!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Marta Wróbel
tel. 71 320 3912, email: marta.wrobel@pwr.edu.pl