Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
08.11 Poniedziałek
09:00
Wrocław

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt.”Zasady rozpatrywania reklamacji w oparciu o przepisy o rękojmi i gwarancji, obowiązujące w Polsce i UE, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku” w dniu 8 listopada 2021 w godz. 09:00-14:30. Szkolenie organizowane jest przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr, w ramach projektu Enterprise Europe Network.

  • Zakres szkolenie obejmować będzie:

1. Odpowiedzialność producenta, sprzedawcy i innych uczestników łańcucha produkcji i dystrybucji z tytułu wad produktów wprowadzanych do obrotu.
2. Rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym.
3. Omówienie zmian prawnych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku, dla zakresu odpowiedzialności sprzedawcy i producenta.
4. Najnowsze zmiany, procedury, przykłady praktyczne.

  • Główni adresaci szkolenia:

Pracownicy działów: sprzedaży, reklamacji, obsługi klienta. Wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klientów.

 

Termin: 8 listopada 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:30

Organizator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Enterprise Europe Network

Miejsce: (Szkolenie stacjonarne) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław (Budynek B-11). Teren kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej.

Zgłoszenie na szkolenie: Poprzez przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy adres email do uczestnika, pełna nazwa firmy, strona www firmy) emailem na adres marcin.haremza@pwr.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3.11.2021 (środa) lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Program szkolenia:

8:30 – 9.00 – rejestracja uczestników
9:00 – 10:30 – I część szkolenia
10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – II część szkolenia
12:15 – 12:45 – przerwa kawowa
12:45 – 14:30 – III część szkolenia, w tym dyskusja

Ekspert prowadzący szkolenie:
Monika Jagielska – profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 25 lat zajmuje się prawem reklamacyjnym polskim i europejskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
Od wielu lat trenerka prowadząca szkolenia z reklamacji i umów w obrocie handlowym. Brała udział w pracach zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie prawa zobowiązań i prawa konsumenckiego. Arbiter w sądach arbitrażowych gospodarczych i konsumenckich. Ekspert i recenzent w projektach Komisji Europejskiej (m.in.
FP7 i Horyzont 2020) i Narodowego Centrum Nauki.

Informacje dodatkowe:
– szkolenie odbędzie się TYLKO w formie stacjonarnej, nie będzie transmisji on-line,
– liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona,
– z danej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby,
– o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń,
– przyjęcie na szkolenie zostanie potwierdzone przez organizatorów wysłaniem emaila potwierdzającego,
– szkolenie jest adresowane TYLKO do firm z Dolnego Śląska lub posiadających oddział na Dolnym Śląsku.

Pobierz program szkolenie

Więcej informacji:

Marcin Haremza
tel. 71 320 41 94, e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl