Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Umiędzynarodowienie szkół doktorskich – trwa nabór do programu STER
ster

NAWA zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorskie do składania wniosków w programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. Nabór jest otwarty do 31 lipca 2020 r.

W ramach programu wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytoryczne zarządzanie projektem.

Celem głównym programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy,
  • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Projekt może otrzymać dofinansowanie z NAWA maksymalnie 2 mln zł. Wkład własny wnioskodawcy: co najmniej 10% kwoty wnioskowanej w NAWA.

Z wnioskami o udział w programie mogą występować podmioty, które prowadzą szkoły doktorskie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie NAWA.