Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nabór na ekspertów narodowych w Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w Dyrekcjach Generalnych KE:

 • Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) – 1  stanowisko w Wydziale C-4.
 • Konkurencji (COMP) – 1 stanowisko  w Wydziale C-5.
 • Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) – 1 stanowisko w Wydziale C-4 (COST-FREE).
 • Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) – 1  stanowisko w Wydziale C-1.
 • Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) – 2 stanowiska w Wydziale A-1, E-1.
 • Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) – 1  stanowisko w Wydziale B-1 (COST-FREE).
 • Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  – 1  stanowisko  w Wydziale C-3.
 • Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) – 3 stanowiska  w Wydziale A-3_Del. Maroc. (COST-FREE),  A-3 _Georgia (COST-FREE), D-3.
 • Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) – 1 stanowisko w Wydziale B-1.
 • Mobilności i Transportu (MOVE)- 1  stanowisko  w Wydziale C-2.
 • Badań Naukowych i Innowacji (RTD) – 1  stanowisko  w Wydziale 03.
 • Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 2 stanowiska w Wydziale B-6 (COST-FREE), G-3.
 • Podatków i Unii Celnej (TAXUD) – 2  stanowiska  w Wydziale C-2, C-4.
 • Handlu (TRADE) – 1 stanowisko  w Wydziale E-2-Ukraine (COST-FREE).

Regulacje :

 • Na poziomie europejskim: Decyzja Komisji Europejskiej z 12 listopada 2008 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji
 • Na poziomie krajowym: Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach UE – w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów na ekspertów zgłaszają do Sekretarza Komitetu Do Spraw Europejskich ich pracodawcy.
 • W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.
 • W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę upływa 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły na stronie MNiSW