Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Program NAWA Profesura Gościnna
NAWA Profesura Goscinna NAWA
Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Więcej informacji na stronie NAWA
Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.