Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Stacja Naukowa PAN w Paryżu zatrudni specjalistę

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i koordynacja wniosków o dotacje i o projekty grantowe,
 • przygotowywanie projektów i organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,
 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń dotacji i projektów grantowych,
 • nawiązywanie, monitorowanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z ośrodkami naukowymi we Francji i Polsce,
 • przygotowywanie materiałów związanych ze sprawozdawczością i promocją działalności naukowej Stacji,
 • promocja i dbanie o rozwój strony internetowej oraz profilu Stacji w mediach społecznościowych,
 • obsługa sekretariatu Stacji.

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych lub ścisłych,
 • biegła (co najmniej C1) znajomość języka francuskiego lub angielskiego,
 • wysoka motywacja do pracy, sumienność i umiejętność pracy pod presją czasu
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od dnia 1 września 2020 r.
 • praca dla wybranego kandydata będzie jego jedynym miejscem pracy.

Wymagania dodatkowe: sprawdź w ogłoszeniu o naborze.

Stacja Naukowa PAN w Paryżu oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w ramach delegowania do pracy na prawie polskim, umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny, łączny maksymalny czas pracy w formule delegowania – 36 miesięcy,
 • mieszkanie służbowe w Stacji PAN w Paryżu w ramach użyczenia,
 • dodatek na przesiedlenie,
 • telefon służbowy,
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • rozwój naukowy i organizacyjny.

Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać:

 • życiorys zawierający informacje, takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny, z którego wynikać będzie spełnianie przez kandydata wymagań obowiązkowych oraz stopień spełniania wymagań dodatkowych,
 • wykaz publikacji, wykaz wystąpień konferencyjnych, wykaz organizowanych konferencji,
 • ewentualne referencje i/lub inne dokumenty poświadczające spełnienie wymagań dodatkowych.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja.paris@paris.pan.pl  z dopiskiem w temacie „NAZWISKO, imię, Paryż PAN – specjalista” do 10 lipca 2020 r.

Po etapie pisemnym (zgłoszenia) odbędzie się etap ustny (rozmowy kwalifikacyjne) z wybranymi Kandydatami. O formie, miejscu i dacie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci zostaną powiadomieni w stosownym czasie.