Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Informacja: Otwarte konsultacje dotyczące misji programu Horyzont Europa dla oceanów, mórz, wód śródlądowych i przybrzeżnych

morza 01

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ma przyjemność poinformować, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi otwarte konsultacje dotyczące misji programu Horyzont Europa dla oceanów, mórz, wód śródlądowych i przybrzeżnych

Każdy zainteresowany działaniami misji zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe może wziąć udział w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety.

Horyzont Europa będzie największym w historii Europy programem na rzecz badań i innowacji z budżetem wynoszącym 100 mld euro.

Misje są jedną z nowości HE. Misja oznacza portfel interdyscyplinarnych działań, które służą osiągnięciu śmiałego i inspirującego, a także wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziałują na społeczeństwo i kształtowanie polityki i mają znaczenie dla dużej części ludności w Europie.

Podczas prac nad programem wybrano 5 obszarów, które można nazwać europejskimi misjami dla przyszłych pokoleń. Są to: zmiany klimatu, onkologia, zdrowa ziemia, czyste oceany i morza, inteligentne miasta.

 

Więcej informacji:

Elżbieta Olejnik
elzbieta.olejnik@pwr.edu.pl, tel. 71 320 41 96