Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Pilotażowy Program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”
miniatura

robogrant plakat

W PARP rusza pilotażowy program „Robogrant”.

Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Więcej informacji na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant

W ramach działalności EEN w zakresie dostępu MŚP do finansowania: Osoba kontaktowa z WCTT: Marcin Jabłoński

nr tel.: 71 320 43 39,

e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl