Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Komercjalizacja wyników wspólnego projektu Politechniki Wrocławskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
miniatura 2

Realizacja wspólnego projektu Politechniki Wrocławskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. pt. „W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych” zaowocowała opracowaniem trzech komplementarnych względem siebie technologii:
1) „Technologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych”,
2) „Sposób otrzymywania koncentratu ze ścieków komunalnych”,
3) „Stymulator wzrostu roślin z zagęszczonych ścieków oczyszczonych”.

Technologie dotyczą powtórnego wykorzystania ścieków komunalnych, m.in. poprzez produkcję wody o parametrach wody technicznej, a także biostymulatora roślin i koncentratu z wysokim stężeniem jonów wapnia i magnezu.

Technologie wpisują się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej opracowało strategię komercjalizacji ww. technologii i w porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. planuje przystąpić do aktywnego poszukiwania nabywców / licencjobiorców. Już wkrótce na stronie internetowej wctt.pwr.edu.pl/admin/lista-stt-ot/ opublikowane zostaną szczegółowe oferty technologiczne.

  • Podmioty zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji i potencjalnym wdrożeniem wyników projektu zapraszamy już dzisiaj do kontaktu z Panem Jackiem Pietrzakiem:

Dane kontaktowe: tel. (71) 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl