Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Otwarto pierwsze konkursy dla misji UE w ramach programu Horyzont Europa
call EUmission climate 850

Misje UE to zobowiązania do rozwiązania najważniejszych wyzwań społecznych – walka z rakiem, dostosowanie do zmiany klimatu, ochrona oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach oraz zapewnienie zdrowia gleby i żywności.

Jako integralna część programu ramowego „Horyzont Europa” rozpoczętego w 2021 r., stanowią one nowy sposób realizacji tych zobowiązań. Każda misja będzie funkcjonować jako portfolio działań – takich jak projekty badawcze, środki polityczne lub nawet inicjatywy ustawodawcze – aby osiągnąć wymierny cel, którego nie można byłoby osiągnąć poprzez pojedyncze działania. Misje przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego Planu Walki z Rakiem oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Program prac Misji UE 2021

 

Zaproszenia do składania wniosków dotyczą koordynacji działań uzupełniających misji.

Projekty będą wybierane do finansowania w jednoetapowej ocenie.

 

ID Konkursu Temat  Zamknięcie naboru Budżet (mln €)
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01-01 Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change

 

14/09/2021 5
HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01 Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer 20/10/2021 3
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01-01 Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement 14/09/2021 5
HORIZON-MISS-2021-CIT-01-01 Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities 14/09/2021 2
HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02 Collaborative local governance models to accelerate the emblematic transformation of urban environment and contribute to the New European Bauhaus initiative and the objectives of the European Green Deal 14/09/2021 2
HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01 Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge 20/10/2021 5
HORIZON-MISS-2021-COOR-01-01 Coordination of complementary actions for missions 14/09/2021 2

 

Jak składać wnioski?

Wszystkie informacje o finansowaniu i szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się na komisyjnym portalu Funding and Tennders.

Podręcznik Online  jest przewodnikiem po procedurach od złożenia wniosku do zarządzania projektem.

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące składania wniosków, oceny i zarządzania projektami w portalu Funding & Tennders FAQ.

Złożone wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów pochodzących z bazy  zewnętrznych ewaluatorów Komisji Europejskiej.

(Źródło: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska)