Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
shutterstock 156184028A

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej (działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną).

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 3. dyrektora instytutu badawczego;
 4. dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 6. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 7. prezesa i wiceprezesa Centrum Łukasiewicz;
 8. przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;
 9. przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 10. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 11. przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komisji Ewaluacji Nauki;
 2. Komitecie Polityki Naukowej;
 3. organach Narodowego Centrum Nauki;
 4. organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła formularz drogą pocztową na adres MNiSW lub poprzez ePUAP. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie MNiSW.