Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Komisja Europejska poszukuje kandydatów do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
shutterstock 32173456

Członkowie Rady Naukowej ERC są powoływani przez Komisję na podstawie zaleceń Komitetu Identyfikacyjnego. Dlatego Komitet wystosował do głównych organizacji reprezentujących europejskie środowisko naukowe listy konsultacyjne w sprawie nominacji odpowiednich kandydatów. Z zadowoleniem przyjmie jednak nominacje również od innych organizacji reprezentujących europejskie badania naukowe.

– Z niecierpliwością czekam na nowych kandydatów nominowanych na te znaczące stanowiska, mając na względzie doskonałość i zasięg naukowy potrzebny w Radzie Naukowej oraz równowagę pod względem płci i geografii. Mamy wielu wybitnych naukowców we wszystkich częściach Europy i powinno to również znaleźć odzwierciedlenie w nominacjach – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz ds. badań, innowacji, kultury, edukacji i młodzieży.

Członkowie Rady Naukowej powoływani są na czteroletnią kadencję z możliwością jednokrotnego odnowienia. Obecny nabór pomoże wyłonić członków Rady Naukowej ERC, którzy obejmą urząd w 2021 r. wraz z rozpoczęciem następnego programu badań naukowych i innowacji UE – Horyzont Europa. Dodatkowo wybrani zasilą pulę kandydatów na przyszłych zastępców członków Rady.

Nominacje przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.