Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Granty na granty – promocja jakości III
shutterstock 149155556

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję „Grantów na granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW